บทความ

 วิธีการเช่า colo Minecraft

การเช่า VPS Minecraftแบบ Windows จะใช้ Remote Desktop ในการเปิด-ปิด เซิร์ฟเวอร์นะครับ โดยใช้...

 วิธีใช้งานหลังจากได้ ip Minecraft

หลังจากที่เราได้ทำการสั่งซื้อ  และได้ไอพีเรียบร้อยแล้วเราสามารถเข้าไปจัดการเซิรฟ์เวอร์ Minecraft...