หมวดหมู่

การชำระเงิน 6

ตัวอย่างการชำระเงินแบบต่างๆ

บทความ

 ขั้นตอนการสั่งซื้อ VPS

ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อและชำระเงินผ่านหน้าเวปได้ทันทีนะครับ และหลังการชำระเงิน 15 นาที VPS...

 จดโดเมน

สำหรับการจดโดเมนนั้นสามารถทำได้ในระบบหลังบ้านหรือในระบบลูกค้านะครับโดยให้ทำการเข้าสู่ระบบในนี้...