บทความ

 การเข้า VPS ด้วย Putty

หลังจากที่ลูกค้าได้ไอพี vps และรหัส root แล้ว ลูกค้าสามารถใช้ โปรแกรม Putty (โหลดได้ที่...

 การเพิ่มเวปในระบบ DNS กรณีใช้ name server ของ vpshispeed

ลูกค้าที่เช่าแบบ Directadmin หรือลูกค้าที่ต้องการใช้ name server...

 เปลี่ยนรหัสผ่าน root

หลังจากที่เราเข้าสู่ระบบ Putty แล้ว (อ่านวิธี คลิก) เราสามารถเปลี่ยนรหัส root ด้วยคำสั่ง passwd...