ดาวน์โหลด Manuals, programs, and other files

คลังการดาวน์โหลดทั้งหมดนี้จะต้องดาวน์์โหลดเอง ซึ่งโปรแกรมและไฟล์อื่นๆที่คุณอาจจะต้องการเพื่อเปิดเวปไซต์ของคุณและดำเนินการ

หมวดหมู่

VPS Tools (2)
VPS Tools

สิ่งที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด

WinSCP
WinSCP is the file explorer for your VPS. The latest version you can find at: http://winscp.net/eng/download.php
ขนาดไฟล์: 4.74 MB
PuTTY
Putty is the command-line tool for your VPS For the latest version, go to http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
ขนาดไฟล์: 472 kB