เกิดเหตุเครื่อข่ายขัดข้องภายในผู้ให้บริการเนต ทำให้ server มีปัญหาในการเชื่อมต่อไปด้วย ซึ่งอาจจะมีผลกับผู้หายบริการรายอื่นๆด้วย ทางเราได้ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และจะแจ้งสาเหตุให้ทราบเมื่อเราได้รับการตอบรับแล้วครับ

On 11 June 2020 between 18:30 and 19:50 there was a network outage at our network provider. This affected many Internet providers in Thailand, including us.Below you find the explanation or our network provider.

Proen_Incident_report_20200611.pdf

Our network provider has taken measures to prevent this from happening again.
So similar cause of this incident will not happen again.

 วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 11, 2020

« กลับไป