Network outage 11 June (from 18:30 to 19:50)

เกิดเหตุเครื่อข่ายขัดข้องภายในผู้ให้บริการเนต ทำให้ server มีปัญหาในการเชื่อมต่อไปด้วย ... อ่านเพิ่มเติม »

11th Jun 2020