เปลี่ยนรหัสผ่าน root

หลังจากที่เราเข้าสู่ระบบ Putty แล้ว (อ่านวิธี คลิก) เราสามารถเปลี่ยนรหัส root
ด้วยคำสั่ง passwd root


จากนั้นให้เราป้อนรหัสใหม่ และยืนยันอีก 1 ครั้ง เท่านี้รหัส root เราก็จะถูกเปลี่ยนทันที
และสามารถใช้ได้ในการเข้าระบบครั้งต่อไป ตัวอย่าง
หมายเหตุ = เราสามารถคัดลอกรหัสผ่านก่อนแล้วทำการวางลงใน putty โดยการคลิกขวา หนึ่งที (คลิกขวา=วาง)
  • 0 ผู้ใช้ส่วนใหญ่พบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์
คำตอบนี้มีประโยชน์ไหม?

Related Articles

การเข้า VPS ด้วย Putty

หลังจากที่ลูกค้าได้ไอพี vps และรหัส root แล้ว ลูกค้าสามารถใช้ โปรแกรม Putty (โหลดได้ที่...

การเพิ่มเวปในระบบ DNS กรณีใช้ name server ของ vpshispeed

ลูกค้าที่เช่าแบบ Directadmin หรือลูกค้าที่ต้องการใช้ name server...

เปลี่ยน port 22 SSH Linux

โดยค่าเริ่มต้น port sssh คือ 22 นะครับ แนะนำให้เปลี่ยน ssh port เป็นตัวเลขอื่นนะครับ...